Tag Archives: nên xây nhà mùa nào?

Nên xây nhà mùa mưa hay mùa khô?

Xây nhà là quyết định lớn lao của cả một đời người, chính vì thế mà việc cẩn thận và chọn mùa cho phù hợp để đặt những viên gạch đầu tiên là việc nên làm… Và vấn đề nên