Nhà máy sản xuất gạch Đồng Phát 3
nha-may-san-xuat-son-va-bot-tret-3
Nhà máy sản xuất sơn và bột trét 3