Gạch con sâu Dp139 (Xanh dương)
Gạch lát sân vườn Đồng phát 1