Nhà máy sản xuất gạch Đồng Phát 21
nha-may-san-xuat-son-va-bot-tret-21
Nhà máy sản xuất sơn và bột trét 21