Gạch con sâu Dp139 (Xanh lá cây)
Gạch lát sân vườn Đồng phát 4