Gạch con sâu Dp139 (Vàng)
Gạch lát sân vườn Đồng phát 3