Nhà máy sản xuất gạch Đồng Phát 5
nha-may-san-xuat-son-va-bot-tret-5
Nhà máy sản xuất sơn và bột trét 5