Nhà máy sản xuất gạch Đồng Phát 7
nha-may-san-xuat-son-va-bot-tret-7
Nhà máy sản xuất sơn và bột trét 7